Tất cả
6 món 11 4 món 10 siêu xe cấp...
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 71
200,000đ
full8
Server: Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 75
100,000đ
3 set kháng +8
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 59
150,000đ
2 món 14 6 món 12 2 món 8 có...
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 88
430,000đ
4 món 12 full8 có sói
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
200,000đ
full8
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 83
200,000đ
full8
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 83
200,000đ
full8
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 83
200,000đ
full8
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 73
80,000đ
vk12 full810
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
200,000đ
full8
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
120,000đ
full8
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
120,000đ